Trycksaker för SHEDO

shedo-trycksaker-diverse
Föreningen SHEDO fyller en mycket viktig funktion för ungdomar med ätstörningar och självskadebeteende. Telegrafstationen fick uppdraget att designa nya hemsidor för SHEDO och projektet EgoNova häromåret, och vi har fortsatt att ta fram trycksaker och dvd-omslag bland annat. En kund vi är mycket glada över att få samarbeta med! Nu har vi tagit fram flera olika trycksaker, bland annat visitkort, flyer, folder och en konferensinbjudan.