Telegrafstationen och Fritiof Nilsson Piraten

PiratenPosten-4-2012-framsida
Årets sista nummer av PiratenPosten bör nu ha nått ut till alla medlemmar i Fritiof Nilsson Piraten-Sällskapet. Telegrafstationen har tagit över allt prepress-arbete med tidningen sedan #3 2012, och Telegrafstationens Tomas Ekström ingår också i redaktionsgruppen, och skriver och korrekturläser texter. Maria Lindberg har i detta nummer tagit de fina porträtten av Lina Wolff. Du hittar också mer om Piratensällskapet på deras webbsida.