Telegrafstationen bygger NSPH Skåne:s nya webbplats

Vi är väldigt glada över att ha fått uppdraget att bygga en webbplats för Skåneavdelningen av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). Målet är den nya webbsidan är klar i januari 2013, och Telegrafstationen ser mycket fram emot att samarbeta med NSPH Skåne.