Sometimes there are no simple answers

Det här är en bok om självskadebeteende, ätstörningar och psykisk ohälsa. Den är skriven till dig som undrar över hur det känns att leva med en ätstörning eller hur en kan tänka om en skadar sig själv. Till dig som möter fenomenet i ditt jobb men kanske inte riktigt vet hur du ska handskas med det. Till dig som just fått veta att någon i din omgivning är drabbad och inte vad vad du ska göra nu. Till dig som undrar vilka behandlingar som hjälper. till dig som själv har eller har haft problem och vill ta del av andras historier. Till dig som är skeptisk, nyfiken eller orolig.

Med förord av Kattis Ahlström.

Boken formgavs på uppdrag av föreningen SHEDO där man också kan ladda ner den gratis.