PiratenPosten nr 2 till tryck


Så har PiratenPosten #2-18 gått iväg till tryckeriet. Som vanligt ett fullmatat nummer med bland annat en intervju som vi gjorde med årets Piratenpristagare Johan Glans. Telegrafstationen står för textproduktion, redaktionellt arbete, fotografier och bildbehandling, layout och typografi.