Logga för Salutogen Assistans

Salutogen-assistans-logga-stor
Det är ett stort nöje att kunna presentera loggan för nystartade företaget Salutogen Assistans.

Så här beskriver de själva sin värdegrund:
”Assistansbolaget heter Salutogen Assistans och vår värdegrund bygger på det salutogena synsättet som kortfattat fokuserar främst på hälsa framför ohälsa och betyder hälsans ursprung (salutogenes kommer från latinets salus som betyder hälsa och grekiskans genesis som betyder ursprung). När man talar om begreppet salutogenes betonas ofta vikten av att individen har en ”känsla av sammanhang” (förkortas KASAM) som individen får om han/hon upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det är alltså ett synsätt som fokuserar på positiva och hoppingivande aspekter, och vår tanke är att individen med assistans från oss ska kunna uppnå en känsla av sammanhang.”

Besök gärna företagets webbsida!