Intressepolitiskt program

Telegrafstationen fick uppdraget att språkgranska och formge föreningen SHEDO:s Intressepolitiska program.

Projektnamn: Intressepolitiskt program | Beställare: Föreningen SHEDO | Format: Trycksak (broschyr) 20×20 cm, och webb-optimerad PDF.