Historik

venaröd-telegrafanstalt
Varför heter vi Telegrafstationen? Jo, helt enkelt därför att kommunikationsbyråns första kontor låg i den gamla telefon- och telegrafstationen i Venaröd, öster om Hörby. Här fanns tills någon gång i slutet av 1950-talet en av dåvarande Televerkets alla telefonväxlar. Här kopplades samtal vidare, och hit kunde man komma för att skicka telegram och ringa samtal om man inte hade egen telefon indragen hemma.

Tyvärr finns idag inget kvar i huset som skvallrar om dess historia, men det finns i alla fall några bilder som visar hur det såg ut, faktiskt den allra sista dagen telefonväxeln var i bruk, notera flyttlasset på bilden längst ner. Skylten i förgrunden på bilden är för övrigt en busstidtabell, på den tiden hade huset alltså en egen busshållplats! Sedan 60-talet har huset använts som privatbostad, och i ägo av kommunikationsbyråns ägare sedan 2005. Den allra sista manuella telefonstationen i Sverige togs för övrigt ur drift 1972.

Telegrafstationen 1957.
Så här såg det ut på Telegrafstationens kontor 1957.
Flyttlass
1957 lades verksamheten ner på gamla Telefon- & telegrafstationen i Venaröd. 2011 öppnade en ny slags Telegrafstation i huset! Sedan 2020 telegraferas det istället från Malmö, men visionen och kommunikationen är den samma.