Grafisk profil för Riksföreningen Äldres Hälsa

Vi har arbetat fram grafisk profilmanual samt logotyp för Riksföreningen Äldres Hälsa. Profilen innehåller riktlinjer för grafisk design på hemsida, i tryck, i rörlig bild och i sociala medier.
Syftet med den grafiska manualen är att åstadkomma en genomgående tydlig och enhetlig kommunikation.
Manualen ska även skapa igenkänning, öka synlighet och särskilja från andra föreningar.
Ledorden är Vänlighet, Tillgänglighet, Luftighet, Öppenhet, Aktivitet, Frihet, Modernitet, Möjlighet och en gnutta Nostalgi.