Sometimes there are no simple answers

Sometimes there are no simple answers

Det här är en bok om självskadebeteende, ätstörningar och psykisk ohälsa. Den är skriven till dig som undrar över hur det känns att leva med en ätstörning eller hur en kan tänka om en skadar sig själv. Till dig som möter fenomenet i ditt jobb men kanske inte riktigt...