Återhämtningsguiden

Telegrafstationen fick i slutet av 2016 uppdraget att ansvara för textgranskning, redigering och grafisk formgivning av Arvsfondsprojektet Utskrivningsguiden som NSPH Skåne driver under åren 2016-2019 . Projektet tar under perioden fram olika material, det första riktar sig till patienter inom heldygnsvård och heter Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård.

Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård blir klar till sommaren 2018, en folder som riktar sig till patienter och en handledning för personal inom heldygnsvård.

Här kan du läsa mer om projektet: NSPH Skåne