Årsbok för Piratensällskapet


Det har varit en lång och spännande resa med Piratensällskapets årsbok 2016; ”Vem är vem i Piratens värld”. Arbetet påbörjades för ett par år sedan och boken gavs ut i november 2016. Författaren Anders Melchior har sammanställt alla karaktärer som förekommer i samtliga av Fritiof Nilsson Piratens texter, ett mastodontarbete. När vi på Telegrafstationen fick manuset tog vår del av arbetet vid, att faktagranska och korrekturläsa, leta efter lämpliga illustrationer som tidigare använts till Piratens texter, i tidningar och tidskrifter, böcker (både i svenska och utländska utgåvor), tidigare årsböcker, etc. Nya illustrationer beställdes också från Alf Andersson. Därefter gjorde vi typografi och formgivning av boken (inlaga och omslag).