Referenser

Här hittar du ett urval av Telegrafstationens arbeten genom åren. Webbdesign, trycksaker, bokomslag, fotografering, redigering.

Kund: Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet, Vollsjö.
Uppdrag: formgivning, layout och typografi av omslag och inlaga. Samt redaktionella tjänster, texter och bilder. Omfattning: 4 nummer per år. När: Pågående, sedan år 2011. År 2013 fick Telegrafstationen uppdraget att ge PiratenPosten ett helt nytt utseende, en förändring som blev mycket lyckad och som vi har fått mycket beröm och uppmärksamhet för.

Kund: Föreningen SHEDO, Hässleholm.
Uppdrag: Ny webbsida för föreningen SHEDO. Webbsida för projektet EgoNova. Omslag till DVD-filmerna Innerst inne kände jag bara ett stort jävla hål och Tjejen som bar på en hemlighet. Omslag, inlaga och redaktionellt arbete med boken Ibland finns det inga enkla svar – och framställan av tryckfiler samt en e-boksversion. Diverse trycksaker; visitkort, flyers, folder, inbjudan. När: 2012-2015. 

Kund: Hotspot Kölleröd, Kölleröd/Hörby.
Uppdrag: Webbsida för Hotspot Kölleröd, ett landsbygdsutvecklingsprojekt som fick EU-stöd av Leader 2012-2014. Ursprungsprojektet pågick januari 2012 till juni 2013, då Telegrafstationen var med från början och tog fram en första webbsida. Syftet med det var att marknadsföra bygdens natur – och kulturvärden, både inåt och utåt till omvärlden. Detta ledde till att två nya projekt tog form, Hotspot Kölleröd 2.0: Mer kontakt med historien och Act Art for Tourism. 2014 gjorde Telegrafstationen en design av webbsida, med delvis nytt innehåll, sidan är nu mer inriktad mot att locka turister till området. Sidan är delvis översatt till engelska och tyska. När: 2012-2014.

Kund: Föreningen Kulturkrut.
Uppdrag: Webbsida, logotyp, annonser, affisch med mera, för kulturprojektet Hjärtans Hjärna, som arrangerade en skaparvecka våren 2013. I skaparveckan ingick utställningar, föreläsningar, konserter och skrivarverkstäder i Köllerödstrakten. När: vintern-våren 2013.

Kund: 668 Förlag.
Uppdrag: Grafisk formgivning, layout och typografi av inlagor och omslag till böcker. När: 2011-2012.

Kund: Encuentros Imaginarios.
Uppdrag: Grafisk formgivning, layout och typografi av inlagor och omslag till böcker. När: 2003-2009.

Kund: Venaröd Förlag.
Uppdrag: Grafisk formgivning, layout och typografi av inlagor och omslag till böcker. När: Pågående, sedan 2014.

Kunder

Bland våra tidigare och nuvarande kunder finns:

668 Förlag
Albert Bonniers Förlag
Arnolds Kannibalmuseum
ARTISTS (Arterial Streets Towards Sustainability)
Djurens Rätt
Encuentro Förlag och Tidskrift
Ego Nova
Favorito
Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet
Föreningen Kulturkrut
Företagsservice i Malmö
Hotspot Kölleröd
Hörby kommun
Hörby Sotnings AB
Info Business Øresund
Inger Davidsson (författare)
Joakim Anderson (författare)
Jonas Högström / Bronsskulpturer
King Ink Förlag
Københavns Hovedbibliotek
Lunds Stadsbibliotek
Lunds Tekniska Högskola
Malmö Stadsbibliotek
Mia-Maria Lindberg (författare)
Mårten Melin (författare)
NSPH Skåne
Ommadal Vingård
Persmarken Entreprenad AB
Predi Förlag
QuickCode
Roberto Mascaró (författare)
Salutogen Assistans
SHEDO
Teatergruppen Tibbe
VA-Verket i Malmö
Västerstads församling
Wahlström & Widstrand
Yelah Förlag
Åsa Foster (författare)