Kommunikation

Kommunikation i alla dess former. Orden, bilderna, formen. Hur du möter din målgrupp, dina läsare, brukare, kunder. Redaktionellt arbete, texter, korrekturläsning, bildmaterial, sättning och layout av böcker, tidskrifter och informationsfoldrar, webbsidor, logotyper, grafiska profiler… Denna heltäckande service gör Telegrafstationen till ett unikt alternativ för dig som söker en samarbetspartner inom dessa områden.

Vår kompetens

Vi är ett litet företag med en stor kompetens och en gedigen bakgrund inom informations-, kultur- och föreningslivet. Jag som driver Telegrafstationen heter Tomas Ekström och jag är grafisk formgivare, redaktör, författare och skribent. Min fru Mia-Maria Lindberg är fotograf, författare och pedagog.

Att vi är små ser vi till att vända till vår – och din – fördel. Vägen från idé till färdig produkt blir kortare. Och där vi inte själva räcker till har vi bra samarbetspartners som tar vid.

Det är en självklarhet för oss att producera kostnadseffektiva lösningar – som inte ger avkall på kvaliteten. Det är ett resultat av många års erfarenhet av föreningsvärlden, där man ofta är tvungen att hålla hårt i slantarna. Samtidigt ger vi dig tid och uppmärksamhet – du får inte en hemsida gjord enligt mall A1 från oss, vi ser varje kund och varje uppdrag som en möjlighet att tillsammans skapa något unikt.

Du kan med förtroende vända dig till Telegrafstationen när det gäller allt från visitkort och brevpapper till böcker och alla slags trycksaker och webbsidor med diskussionsforum och e-handel.

Platsens historia

Telegrafstationens kontor och ateljé finns i – just det – en gammal telefon- & telegrafstation i Venaröd, öster om Hörby, i närheten av den höga radiomasten vars signaler nått ut till stora delar av Europa sedan 50-talet. Här kan du läsa lite mer om platsen och den tidigare verksamheten; Historik.