Kultur

Den 26 juli 2014 arrangerade Telegrafstationen Sommartelegrafen – en eftermiddag med litteratur och musik på Östra Sallerups Kulturhus, i samarbete med ABF Hörby och Hörby kommun. Medverkade gjorde Åsa Foster, Lena Kronberg, Ordkommissionen, MegaVega och Fritiof Nilsson Piraten-sällskapet. Dagen blev en stor succé, och vi hoppas att det var starten på en ny tradition! Planer finns i nuläget på en Vintertelegrafen… Mer om det senare.

Vår förlagsverksamhet inleddes samma år och alla böcker vi ger ut hittar du här: Venaröd Förlag