Historik

venaröd-telegrafanstalt
Varför heter vi Telegrafstationen? Jo, helt enkelt därför att vi har vårt kontor (och hem) i den gamla telefon- och telegrafstationen i Venaröd, öster om Hörby. Här fanns tills någon gång i slutet av 1950-talet en av dåvarande Televerkets alla telefonväxlar. Här kopplades samtal vidare, och hit kunde man komma för att skicka telegram och ringa samtal om man inte hade egen telefon indragen hemma.

Tyvärr finns idag inget kvar i huset som skvallrar om dess historia, men det finns i alla fall några bilder som visar hur det såg ut, faktiskt den allra sista dagen telefonväxeln var i bruk, notera flyttlasset på bilden längst ner. Skylten i förgrunden på bilden är för övrigt en busstidtabell, på den tiden hade huset alltså en egen busshållplats! Det som har blivit sovrum för äldste sonen var tidigare en väntsal, med en lucka i väggen där man kunde skicka telegram och säkert fick höra en hel del skvaller av växeltelefonisten som var i tjänst. För nog tjuvlyssnades det en del på samtalen… Sedan 60-talet har huset använts som privatbostad, och i vår ägo har det varit sedan 2005. Den allra sista manuella telefonstationen i Sverige togs för övrigt ur drift 1972.

Telegrafstationen 1957.
Så här såg det ut på Telegrafstationens kontor 1957.
Flyttlass
1957 lades verksamheten ner på gamla Telefon- & telegrafstationen i Venaröd. 2011 öppnade en ny slags Telegrafstation i huset!